Quote

Internet tussenpersonen

Tussenpersonen zijn dienstverleners die zich, zoals de term “tussenpersoon” al doet vermoeden, bevinden tussen de informatieaanbieder en de ontvanger. Voorbeelden van tussenpersonen zijn internet access providers die toegang tot het internet verlenen, zoals Ziggo en XS4ALL. Ook een platform als Marktplaats, waarop anderen informatie kunnen opslaan, is een tussenpersoon, net als zoekmachines, sociale netwerken, forumsites en payment providers tussenpersonen zijn. Degenen die via de diensten van de tussenpersonen informatie aanbieden, kunnen daarbij onrechtmatig handelen, bijvoorbeeld door auteursrechtinbreuk te plegen of de privacy van anderen te schenden. Benadeelden spreken in de praktijk in toenemende mate de tussenpersoon aan. De vraag is dan wat de juridische positie van de tussenpersoon is en welke maatregelen en zorgplichten van tussenpersonen mogen worden verlangd.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

  • Verzoeken van rechthebbenden/benadeelden aan tussenpersonen om bepaalde onrechtmatige informatie te verwijderen, of de toegang daartoe te blokkeren;
  • Verzoeken van rechthebbenden/benadeelden aan tussenpersonen om de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van klanten of gebruikers te verstrekken;
  • Verzoeken van rechthebbenden/benadeelden aan tussenpersonen om toezicht te houden op zijn klanten en/of informatie (preventief) te filteren;
  • Verzoeken van rechthebbenden/benadeelden aan tussenpersonen om gebruikers/klanten af te sluiten;
  • Verzoeken van particulieren aan zoekmachines om zoekresultaten met daarin hun persoonsgegevens te verwijderen.

Rechthebbenden verzoeken in de praktijk dus om diverse medewerkingsplichten van tussenpersonen. Waar de grens precies ligt (of moet liggen), is onderwerp van debat. De gevolgen van dergelijke maatregelen kunnen groot zijn, zowel voor de internetgebruikers als voor de geadresseerde van het bevel, de tussenpersoon. Diverse grondrechten zijn in het geding. Voor tussenpersonen geldt bovendien dat zij (doorgaans) slechts een beperkte, neutrale rol spelen bij het (vermeende) onrechtmatig/inbreukmakende handelen. Om die reden zijn tussenpersonen, onder omstandigheden, ook gevrijwaard van aansprakelijkheid op grond van de richtlijn Elektronische handel. Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels een aantal arresten gewezen over de maatregelen die aan tussenpersonen kunnen worden opgelegd, maar de ontwikkeling op dit gebied zijn nog volop gaande.

De advocaten van bureau Brandeis behoren tot de absolute specialisten op het gebied van tussenpersonen. Ze beschikken over de vereiste juridische en technische kennis. Wij treden op voor diverse tussenpersonen, variëren van internet access providers  tot (advertentie) platforms, veiling websites, forumwebsites en Usenet providers. We adviseren en procederen. Als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland hebben wij tot aan de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie geprocedeerd over de aansprakelijkheid en zorgplichten van tussenpersonen. Onze advocaten publiceren regelmatig over (de aansprakelijkheid van) tussenpersonen in vakbladen. Daarnaast geven zij lezingen en cursussen over dit onderwerp, onder meer in het kader van de specialisatieopleiding voor andere advocaten.Onze specialisten
Internet tussenpersonen

Naar
boven