Quote

Deeleconomie

De deeleconomie is gebaseerd op het delen van spullen of diensten door mensen. Dedeeleconomie wordt ook wel collaborative economy, of sharing economy genoemd. Veel diensten in de sharing economy worden online aangeboden door platforms. Voorbeelden van diensten in de sharing economy zijn Airbnb en Uber. Het aanbieden of gebruik maken van diensten in de sharing economy kan juridische issues opleveren.

Voorbeelden van juridische kwesties die ten aanzien van de sharing economy kunnen spelen zijn:

  • De aansprakelijkheid van online platforms voor het gebruik van hun dienst;
  • Regels met betrekking tot consumentenrecht;
  • Regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals de meldplicht datalekken, de inrichting van trans-Atlantische datastromen, bewerkersovereenkomsten en profiling;
  • Regels met betrekking tot telecommunicatie, zoals het versturen van commerciële berichten en het gebruik van cookies;
  • Reguleringsvraagstukken en gefragmenteerde regelgeving binnen de Europese Unie;
  • Verzoeken van opsporingsinstanties tot het verstrekken van gebruikersgegevens;
  • Het aanbieden van grensoverschrijdende diensten en de Digital Single Market;
  • Kwesties met betrekking tot intellectuele eigendom.

Onze werkzaamheden voor aanbieders van deeleconomiediensten worden altijd in nauwe samenwerking met onze cliënten ontwikkeld. Samen analyseren wij de onderwerpen die van belang zijn en formuleren korte en lange termijn strategieën voor juridische en reguleringsvraagstukken. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten werkzaamheden, zoals advies werkzaamheden, public policy werkzaamheden en contact met toezichthouders, politici en andere relevante derde partijen zoals academici, journalisten en belangenorganisaties. Ook hebben we ervaring met het samenstellen van groepen van organisaties met een gemeenschappelijke missie.

De deeleconomie is een hele nieuwe economie op zichzelf. Juridische advisering met betrekking tot diensten in de sharing economy vragen om bijzondere kennis en expertise. bureau Brandeis heeft een ongeëvenaarde track record in het bijstaan van vernieuwende tech bedrijven. Onze ervaring met zowel litigation als public policy en advisering op dit gebied is uniek in de markt. Door onze uitgebreide ervaring en specialistische kennis is bureau Brandeis als geen ander in staat sharing economy partijen bij te staan. Als specialisten voorzien wij onze cliënten van de hoogst mogelijke kwaliteit juridische bijstand. Dankzij onze kennis van alle facetten van de markt zijn wij echter ook in staat het speelveld te overzien en samen met onze cliënten een strategie voor de langere termijn te ontwikkelen.

Sharing economy services hebben dikwijls een internationaal karakter. Wij staan regelmatig internationale cliënten bij. bureau Brandeis staat ook bekend om de collegiale samenwerking met andere advocaten op dit terrein.

bureau Brandeis kiest ervoor niet te werken voor de overheid en toezichthouders. Dat neemt niet weg dat wij goede relaties onderhouden met de relevante partijen, waaronder de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Commissariaat voor de Media.Onze specialisten
Deeleconomie

Naar
boven