Quote

Cloud computing

Cloud computing is een verzamelbegrip voor het via een netwerk – vaak het internet – op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. De gebruiker beschikt over een “eigen”, in omvang en mogelijkheden schaalbare, elastische, virtuele infrastructuur en rekent af op basis van gebruik of capaciteit. Dikwijls staan de fysieke servers in andere landen dan de afnemer van de cloud computing dienst gevestigd is.

Voorbeelden van cloud computing diensten zijn aanbieders van software-as-a-service (SaaS) en Application Service Providers (ASP). Het aanbieden of gebruikmaken van cloud computing diensten kan juridische issues opleveren.

Voorbeelden van juridische kwesties die ten aanzien van cloud computing spelen, zijn:

  • Het opstellen/beoordelen van cloud-contracten, waarin onder meer afspraken worden vastgelegd met betrekking tot beschikbaarheid data, continuïteit, toegang en data transfers;
  • Regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals de meldplicht datalekken, doorgifte naar derde landen en bewerkersovereenkomsten;
  • Vragen met betrekking tot jurisdictie;
  • Verzoeken van opsporingsinstanties tot het verstrekken van gebruikersgegevens;
  • Kwesties met betrekking tot intellectuele eigendom en licenties.

Cloudsourcing biedt vele voordelen voor zowel de aanbod- als vraagzijde. Om een cloudsourcing project ook daadwerkelijk tot een succes te maken, is het van groot belang dat de onderliggende contractuele relatie goed is ingericht. Het opstellen of beoordelen van overeenkomsten op het gebied van cloud computing vereist bijzondere specialistische  kennis op zowel technisch als juridisch gebied. Ook spelen er diverse privacy-aspecten met betrekking tot cloud computing diensten. De specialisten van bureau Brandeis hebben uitgebreide ervaring op dit gebied en een ongeëvenaarde track record in het bijstaan van vernieuwende tech bedrijven en afnemers van innovatieve diensten. Als litigation kantoor is bureau Brandeis bovendien bijzonder goed geëquipeerd om ook in het geval van conflicten met betrekking tot cloud computing diensten haar cliënten in een geschillenbeslechtings- of een gerechtelijke procedure, van juridische bijstand van de hoogst mogelijke kwaliteit te voorzien.

Rechtsverhoudingen met betrekking tot cloud-diensten  hebben dikwijls een internationaal karakter. Wij staan regelmatig internationale cliënten bij. bureau Brandeis staat ook bekend om de collegiale samenwerking met andere advocaten op dit terrein.Onze specialisten
Cloud computing

Naar
boven