Quote

Dataprotectie

Dataprotectie een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Persoonsgegevens het nieuwe olie? Kunnen toezichthouders bedrijven straks boetes opleggen van wel EUR 100.000.000? Technische ontwikkelingen maken interessante nieuwe bedrijfsmodellen en maatschappelijk relevante toepassingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens mogelijk.

Anderzijds leeft er een angst voor Orwelliaanse praktijken en kan de zogenaamde “yuk factor” de lancering van een nieuwe dienst in rap tempo doorkruizen.

In Nederland is dataprotectie geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, een implementatie van de Europese privacy-richtlijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van dataprotectie-recht. Het huidige wettelijke kader voor privacy stamt uit 1995, de tijd van floppydisks en het via de telefoonlijn inbellen op internet.

Hoe het bestaande juridische kader te interpreteren met betrekking tot innovatieve, grootschalige, vaak grensoverschrijdende, technologie? Wij adviseren over bescherming van persoonsgegevens bij bedrijven en organisaties en ondersteunen bij onderzoeken en handhavingstrajecten van de toezichthouders. Enkele concrete activiteiten die wij voor cliënten verrichten:

 • Datamapping door middel van in-house ontwikkelde technologie;
 • Het opstellen van bewerkersovereenkomsten;
 • Het assisteren bij het opstellen van Binding Corporate Rules;
 • Het adviseren over datalekken en beveiligingsissues (waaronder het opstellen van datalekprotocollen);
 • Het inrichten van trans-Atlantische datastromen;
 • Het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden en profiling;
 • Het bewaren van persoonsgegevens en privacy documentatie;
 • Het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
 • Het verstrekken van gebruikers/klantgegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen;
 • Verzoeken om inzage en verwijdering van persoonsgegevens; en
 • Het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en de relatie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit proces.

De Europese wetgever is momenteel drukdoende het huidige juridische kader ter herzien en dataprotectie middels een rechtstreeks werkende verordening te reguleren. Het team van bureau Brandeis volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft een instrument ontwikkeld, de Reg-Alert, waarmee u ook eenvoudig op de hoogte kunt blijven. Door middel van een  bondige nieuwsbrief informeren de specialisten van bureau Brandeis, indien u zich hiervoor kosteloos aanmeldt, u over de vorderingen in het wetgevingsproces.

Onze cliënten variëren van B2C-internetdienstverleners, zoals ISPs, telecommunicatie providers, sociale media platforms, aanbieders van OTT-diensten, tot aanbieders van advertentienetwerken en retailers.

De compliance-specialisten van bureau Brandeis hebben jarenlange ervaring in complexe compliance-trajecten op het gebied van dataprotectie, een pragmatische stijl en uitstekende relaties met de toezichthouder. Wij assisteren graag bij het opstellen van een (wereldwijde) strategie ten aanzien van dataprotectie en helpen wij vorm te geven aan een beginsel als “privacy-by-design” binnen uw organisatie. Wij geloven in de mogelijkheden van gebruik van data terwijl een adequaat beschermingsniveau voor betrokkenen gegarandeerd wordt.Onze specialisten
Dataprotectie

Naar
boven