Quote

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon verrichten. Een bestuurder heeft een grote mate van beleidsvrijheid bij het besturen van een vennootschap. Als hoofdregel geldt dan ook dat als een bestuurder fouten maakt bij de uitvoering van zijn bestuurstaken de rechtspersoon (en niet de bestuurder) in beginsel daarvoor aansprakelijk is. De beleidsvrijheid van een bestuurder is echter niet onbeperkt. In bepaalde gevallen kan de bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Bestuurders besturen de onderneming. Gaan de zaken goed, dan zijn er meestal geen geschillen. Dat wordt anders als een onderneming zich in slecht weer bevindt, als een bestuurder wordt gedwongen af te treden, als er bijvoorbeeld een conflict ontstaat of bij (dreigende) faillissementen. De opvolgend bestuurder van de rechtspersoon, curator, crediteuren en overige schuldeisers onderzoeken vaak wat de mogelijkheden zijn om mogelijke schade te verhalen op de voormalige bestuurder(s).

Op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid hebben de corporate advocaten binnen bureau Brandeis onder meer de volgende zaken gedaan:

  • Bijstand aan het voormalig bestuur van Fairstar Heavy Transport, als gedaagden in procedures aangespannen door Dockwise naar aanleiding van een vijandig openbaar bod en als eiser tegen de goedkeurend accountant;
  • Bijstand aan de leden van de raad van commissarissen van het failliete KPNQwest in de tegen hen door de curatoren ingestelde miljardenclaim;
  • Verwerend opgetreden in zaken waarin de voormalig bestuurder werd verweten onrechtmatig te hebben gehandeld bij investeringen in bouwprojecten;
  • Bijstand aan de voormalig bestuurder van een Russische voedsel producent met een in Nederland gevestigde holding (Leaderland).

Zaken die wij op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid behandelen hebben onder meer betrekking op de volgende verwijten:

  • het aangaan van verplichtingen terwijl men wist of had behoren te weten dat de vennootschap deze verplichtingen niet zou kunnen nakomen (zogeheten Beklamel-norm);
  • het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt;
  • selectieve betaling van schuldeisers;
  • faillissementssituaties;
  • en vele andere situaties.

Bestuurdersaansprakelijkheid is een breed vakgebied met grote belangen voor de betrokkenen en is continue in ontwikkeling. Er is een trend in de maatschappij gaande dat bestuurders steeds sneller en vaker aangesproken worden op de verantwoordelijkheid die zij als bestuurders dragen. Tijdige toegang tot uitstekende professionele bijstand is dan van groot belang.

bureau Brandeis heeft ruime ervaring in het bijstaan van bestuurders en commissarissen in en buiten faillissementssituaties. Zowel verwerend: om aansprakelijkheid van de bestuurder af te wenden of te beperken. Maar soms ook aanvallend: om zaken terug te draaien of schade te verhalen op derden, zoals banken en accountants. Ook staat bureau Brandeis geregeld de partij bij die de bestuurder en/of commissaris aanspreekt, zoals de vennootschap, de curator, de crediteur en/of overige schuldeisers.

De corporate litigation advocaten binnen bureau Brandeis bieden met gedegen en specialistische up to date kennis professionele ondersteuning op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.Onze specialisten
Bestuurdersaansprakelijkheid

Naar
boven