Quote

Aandeelhoudersgeschillen

Bij aandeelhoudersgeschillen gaat het om de botsing van de belangen van aandeelhouders van een BV of NV.  In beginsel staat het aandeelhouders vrij hun eigen belang voorop te stellen en na te jagen. Die vrijheid kan echter beperkt worden door aandeelhouders- of joint venture overeenkomsten en andere tussen partijen gemaakte afspraken. Ook zijn natuurlijk de statuten en de wet van belang, als ook het vennootschappelijk belang dat niet onevenredig achtergesteld mag worden bij het eigen belang, bijvoorbeeld in geval er noodzaak bestaat aanvullende financiering te verstrekken. Minderheidsaandeelhouders in het bijzonder, zullen ervoor hebben te waken dat zij dezelfde informatie en behandeling krijgen van het bestuur, als de grootaandeelhouder.

Binnen deze contouren kunnen aandeelhoudersgeschillen ontstaan. Of het nu gaat om beursfondsen, private equity deelnemingen, of familiebedrijven. De advocaten van bureau Brandeis begeleiden dergelijke processen, door hun cliënt terzijde te staan tijdens aandeelhoudersvergaderingen, in contacten met het bestuur en mede-aandeelhouders en vanzelfsprekend in rechte.

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof is bij uitstek de plaats waar gestreden wordt over gelijke behandeling van aandeelhouders, impasses in besluitvorming, tegenstrijdig belang en misgelopen samenwerkingsverbanden. De advocaten van bureau Brandeis waren betrokken bij onder meer de navolgende enquête procedures waarbij aandeelhoudersgeschillen centraal staan:

  • Rodamco – RNA (voor verzoeker, minderheidsaandeelhouder)
  • VEB – KPNQwest (voor verweerders, leden van de RvC)
  • VEB – Fortis (voor verzoeker)
  • Werknemers / E-Traction (voor verweerder, minderheidsaandeelhouders/bestuurder)
  • Jacobs / Quintel (voor de vennootschap)
  • Van den Broek / Sensemakers (voor de vennootschap)
  • Baranov / Leaderland (voor verzoeker, minderheidsaandeelhouder)

Maar ook de gewone rechter – kort geding, voorlopig getuigenverhoor, informatie vorderingen – speelt een belangrijke rol in het beslechten van deze geschillen.

De advocaten van bureau Brandeis zijn zeer ervaren in uitkoop/uitstootprocedures, enquête procedures (met name bij de Ondernemingskamer) en alle overige procesgangen die nodig zijn indien de minnelijke weg van correspondentie en aandeelhoudersvergaderingen is doodgelopen, en een aandeelhoudersgeschil is ontstaan.Onze specialisten
Aandeelhoudersgeschillen

Naar
boven