Quote

Compliance

Compliance is het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Voor ondernemingen en organisaties is het van groot belang dat zij werken in overeenstemming met de geldende regels in hun sector. Niet alleen om het risico van handhaving en boetes van toezichthouders te voorkomen, maar ook omdat compliance een voorsprong biedt in commercieel opzicht. Het compliance werk van bureau Brandeis heeft een bijzondere focus op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, telecommunicatierecht, financieel recht, mededingingsrecht en mediarecht.

Voorbeelden van onze compliance werkzaamheden zijn:

 • de internationale uitwisseling van persoonsgegevens binnen een organisatie of tussen verschillende organisaties;
 • het controleren van overeenkomsten op mededingingsbeperkende clausules;
 • het beoordelen of er sprake is van economische machtsposities respectievelijk misbruik daarvan;
 • het opstellen van interne mededingings compliance protocollen (zie hier voor ACM inval instructie)
 • datalekken en beveiligingsissues;
 • het gebruik van klantgegevens voor marketingdoeleinden en profiling;
 • het bewaren van persoonsgegevens en privacy documentatie;
 • het versturen van commerciële berichten en behavioural marketing;
 • het verstrekken van gebruikers/klantgegevens aan opsporingsdiensten en andere derde partijen;
 • verzoeken om inzage en verwijdering van persoonsgegevens;
 • het gebruik van cookies en persoonsgegevens voor online advertentiedoeleinden en de relatie tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij dit proces;
 • netneutraliteit en interconnectie issues;
 • de Mediawet;
 • de Wet op de Vaste Boekenprijs;
 • de Wet Markt en Overheid;
 • Anti-witwas, economische sancties en anti-corruptie compliance.
 • het verkrijgen van toegang tot de Nederlandse markt en het faciliteren van groei binnen de Nederlandse markt.

Het compliance werk van bureau Brandeis wordt altijd in nauwe samenwerking met onze cliënten ontwikkeld. Samen analyseren wij de onderwerpen die van belang zijn, samen stellen wij een plan van aanpak op en samen sturen wij het traject aan binnen de onderneming of organisatie. In het kader van een compliance traject kunnen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals schriftelijke advisering, maar bijvoorbeeld ook het geven van praktische workshops voor medewerkers van onze cliënten, het begeleiden van contact met toezichthouders, het opstellen van nieuw beleid en het ontwikkelen van nieuwe procedures. Zo kunnen wij bijvoorbeeld door middel van onze in-house ontwikkelde datamapping technologie het volledige gebruik van persoonsgegevens in kaart brengen, inclusief de daaraan verbonden eisen en regels. Ons advies is altijd praktisch en rechtstreeks toepasbaar binnen alle lagen van de organisatie.

Compliance werkzaamheden vragen om bijzondere kennis en expertise. Door onze uitgebreide litigation ervaring en specialistische kennis is bureau Brandeis bij uitstek in staat geschillen met toezichthouders te voorkomen en/of op te lossen. Als procesrechtspecialisten voorzien wij onze cliënten van de hoogst mogelijke kwaliteit juridische bijstand. Dankzij onze kennis van alle facetten van de markt zijn wij in staat het speelveld te overzien en samen met onze cliënten een strategie voor de langere termijn te ontwikkelen.

Compliance is dikwijls een internationale praktijk. bureau Brandeis staat regelmatig internationale cliënten bij in compliance issues. Onze cliënten variëren van B2C internetdienstverleners, zoals ISPs, telecommunicatie providers, social media platforms, aanbieders van OTT diensten, tot aanbieders van advertentienetwerken, producenten en retailers.

bureau Brandeis is een onafhankelijk kantoor. Wij kiezen ervoor niet op te treden voor de overheid en voor toezichthouders. Dat neemt niet weg dat bureau Brandeis goede relaties onderhoudt met alle relevante partijen, waaronder de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche BankOnze specialisten
Compliance

Naar
boven