Quote

Contractuele geschillen

Contractuele geschillen zijn geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten.

Contractuele geschillen kunnen een zakelijke relatie op scherp zetten. Ze kunnen zelfs een bedreiging zijn voor de bedrijfsvoering van de onderneming. De advocaten van bureau Brandeis beschikken over de expertise om de nodigde bijstand te verlenen bij contractuele geschillen, waar mogelijk deze te voorkomen en zo nodig deze op te lossen of tot een goed einde te brengen.

De term ‘contractuele geschillen’ is een overkoepelende term voor vele uiteenlopende geschillen. Zo zijn er vele soorten contracten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Franchise- distributie- of agentuurovereenkomsten;
 • Overeenkomsten van opdracht;
 • Volmacht en vertegenwoordiging;
 • Algemene voorwaarden;
 • Financieringsovereenkomsten;
 • Licentie-overeenkomsten;
 • Koopovereenkomsten;
 • Overname-overeenkomsten;
 • Joint-venture- en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Uit al dit soort overeenkomsten kunnen geschillen voortvloeien. Over de vraag wat nu precies is overeengekomen. Over de vraag of de wederpartij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de andere partij wel voldoende heeft ingelicht. Over de vraag of behoorlijk is gepresteerd. Vaak ontstaan geschillen over garanties die de verkoper heeft gegeven, en de vraag of die geschonden zijn.

  De advocaten van bureau Brandeis zijn absolute experts op het gebied van contractuele remedies. Wij kunnen als geen ander beoordelen welke middelen ter beschikking staan om contractuele geschillen te op te lossen. De advocaten van bureau Brandeis hebben veel ervaring met het beoordelen en doorgronden van uiteenlopende contracten. Het is ons dagelijks werk. Wij kunnen snel doorgronden of de overeenkomst ontbonden kan worden, of de wederpartij haar verplichtingen mag opschorten, en of men schade kan vorderen.

   Maar bovenal weten de advocaten van bureau Brandeis de weg om af te dwingen dat een wederpartij aan een overeenkomst gehouden kan worden of hoe de beste verdediging kan worden opgeworpen. Wij weten wat via een kort geding kan worden afgedwongen en of het leggen van beslag op activa of inbreukmakend materiaal opportuun is. Wij hebben ruime ervaring in het afdwingen van informatieverplichtingen van wederpartijen, en in het voeren van verweer daartegen.

    Wij staan het midden- en grootbedrijf, beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders en bestuurders bij. Ons voornaamste streven is altijd dat zij hun ondernemingsactiviteiten kunnen ontplooien. Zonder daarin te worden belemmerd door problemen of moeilijkheden met andere partijen. Daarin proberen wij de onderneming te ontzorgen en zo de weg vrij te maken voor de activiteiten van de onderneming waar het werkelijk om gaat.Onze specialisten
Contractuele geschillen

Naar
boven