Quote

Beslag- en executierecht

Beslagleggen is bewerkstelligen dat de eigenaar niet meer kan beschikken over zijn eigendommen. In plaats daarvan worden ze dan geoormerkt voor verhaal door de beslaglegger.

Er bestaan verschillende vormen van beslaglegging. Wij staan partijen bij in het leggen van:

  • Conservatoir beslag, om verhaal veilig te stellen in afwachting van een (toekomstige) procedure. We staan de beslaglegger bij in het verkrijgen van de vereiste voorafgaande rechterlijke toestemming;
  • Executoriaal beslag, als een rechter de schuldenaar heeft veroordeeld om een bedrag te betalen. In de praktijk betekent dit dat we het bijvoorbeeld mogelijk maken dat de beslagen goederen van de veroordeelde worden geveild zodat de opbrengt toekomt aan de schuldeiser.

De advocaten van bureau Brandeis zijn specialisten op het gebied van het leggen van beslag. Wij hebben een ruime ervaring met het leggen van beslag op zowel roerende als onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag op huizen, schepen, bankrekeningen en periodieke uitkeringen. Bureau Brandeis heeft daarnaast als één van de weinige advocatenkantoren ervaring met het uitwinnen van beslag op aandelen.

    bureau Brandeis kan met haar expertise het risico op verduistering van zaken waarop de schuldeiser zich kan verhalen, beperken. Hierdoor kunnen verhaalsobjecten worden veiliggesteld. Of wordt bewerkstelligd het rechterlijk vonnis wordt uitgevoerd, zodat een schuldeiser krijgt waar hij recht op heeft.

      Degene onder wie beslag wordt gelegd – de beslagene –, kan door het beslag onaangenaam worden verrast. Hoeveel last de beslagene in de praktijk ondervindt van het gelegde beslag, verschilt van geval tot geval. Het kan zo zijn dat de beslagene hier niets van merkt, maar het kan ook zo zijn dat zijn gehele bedrijfsvoering hierdoor wordt gehinderd. Indien degene onder wie het beslag is gelegd hierdoor ernstig wordt gehinderd, kan bij de rechter opheffing van het beslag worden gevorderd. bureau Brandeis als proceskantoor bij uitstek, heeft veel kennis en ervaring in huis met betrekking tot het opheffen van beslagen. Wij staan partijen bij met gedegen juridisch advies over het beslag- en executierecht.Onze specialisten
Beslag- en executierecht

Naar
boven