Quote

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van leden van een beroepsgroep die in de uitoefening van hun beroep een fout hebben gemaakt. Het gaat om notarissen, accountants, advocaten, artsen, deurwaarders en fiscalisten.  Burgers moeten kunnen vertrouwen op hun expertise en zorg. Als het aan één van die twee basisvereisten schort, gaat de burger naar huis met een groter probleem dan hij aanvankelijk had. Professionele bijstand is dan een vereiste.

De zaken die wij behandelen betreffen bijvoorbeeld:

  • Geschillen tussen curatoren en accountants over de goedkeuring van een jaarrekening die geen getrouw beeld geeft van het vermogen van de onderneming;
  • Geschillen tussen cliënten en hun voormalige advocaat over onjuiste advisering in het kader van een overname;
  • Geschillen met een notaris over een akte die is verleden op basis van een valse volmacht;
  • Procedures voor tuchtcolleges over het niet-naleven van gedragsregels door de verschillende beroepsbeoefenaren.

In geschillen met beroepsbeoefenaren wordt het spel vaak op twee borden gespeeld. Allereerst vindt de tuchtprocedure plaats. Daarin toetst de tuchtrechter het handelen aan de gedragsregels van de beroepsgroep. Heeft de tuchtrechter zijn oordeel geveld, dan vormt dit vaak de opmaat voor de aansprakelijkheidsprocedure. Wij procederen over beroepsaansprakelijkheid voor tuchtcolleges en overheidsrechters. We treden zowel aanvallend als verdedigend op. We weten dat niet iedere tegenvaller een beroepsfout oplevert.

    bureau Brandeis treedt regelmatig op in beroepsaansprakelijkheidszaken. Wij zijn als litigators pur sang absolute specialisten in ons vak. We kennen het procesrecht op ons duimpje. We maken ons de specifieke regels van de beroepsgroep snel eigen. We verdiepen ons in de feiten want die zijn cruciaal bij de beslechting van ieder geschil. We beheersen het aansprakelijkheidsrecht in al zijn facetten. We hebben tact. We winnen liever omdat we slimmer zijn, de regels van het spel beter kennen.

      Wij bedienen teleurgestelde partijen. Beroepsbeoefenaren, maar ook marktpartijen. Die naar eer en geweten hebben geadviseerd. Of die zijn afgegaan op de expertise en zorg van een beroepsbeoefenaar. Wij streven ernaar deze partijen genoegdoening te bieden. Is het niet door een oordeel van de tuchtrechter, dan wel in de procedure tot vaststelling van de beroepsaansprakelijkheid.Onze specialisten
Beroepsaansprakelijkheid

Naar
boven