Quote

Mediawet

Media is één van de gereguleerde markten. Voor deze sector gelden specifieke regels die mede gebaseerd zijn op Europese regelgeving, als de Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd of andere verstrekkende maatregelen worden genomen indien niet wordt voldaan aan de bepalingen van onder andere de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media is de belangrijkste toezichthouder, maar media kunnen ook te maken krijgen met toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument & Markt. Daarnaast speelt de overheid bij de uitgifte van frequenties en als financier van de publieke omroep een belangrijke rol in het medialandschap.

bureau Brandeis staat partijen bij in juridische geschillen die betrekking hebben op de gereguleerde mediamarkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het volgende:

  • Het beslechten van geschillen rondom bestuurlijke maatregelen als boetes opgelegd door het Commissariaat voor de Media aan zenders of aanbieders van videodiensten;
  • Juridische bijstand bij vergunningaanvragen of de invulling van publieke private samenwerkingen binnen de Mediawet;
  • Adviseren over de reclame- en sponsorregels als ook productplacement;
  • Het initiëren van de handhaving door het Commissariaat voor de Media bij schending van de regelgeving door andere mediadiensten of omroepen;
  • Klachtprocedures bij de Europese Commissie.

De ontwikkelingen binnen deze reguleerde markt staan niet stil: technologie en het internet hebben een enorme invloed op de media en hiermee op de regelgeving die hierop van toepassing is. Met name het media-aanbod op internet neemt gestaag toe, waarbij nieuwe mediadiensten opkomen of bestaande media hun diensten op internet verder uitbreiden door gebruik te maken van nieuwe exploitatievormen. De bestaande regelgeving is echter in veel gevallen toegespitst op de niet-digitale wereld, waardoor dienstaanbieders in veel gevallen niet op hoogte zijn van hun rechtspositie en de verplichtingen die zij hebben op grond van de Mediawet. Dit is iets wat dit rechtsgebied zeer dynamisch maakt, maar soms ook uiterst complex maakt.

Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en bijstaan van cliënten in dergelijke complexe situaties. Wij voorzien onze cliënten hierbij van gedegen juridisch advies dat is toegespitst op de behoefte van de cliënt. Bovendien dragen wij zelf bij aan de rechtsontwikkeling door baanbrekende klachtprocedures te voeren bij de Europese Commissie en door te procederen tot het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De advocaten van bureau Brandeis hebben gespecialiseerde kennis in huis met betrekking tot de Mediawet. Zij staan dan ook een breed scala aan cliënten bij in geschillen die hier betrekking op hebben. Tot onze cliënten behoren onder andere televisiezenders, radiozenders, aanbieders van videodiensten of andere mediadiensten. Daarnaast zijn wij betrokken bij verschillende handhavingstrajecten voor aanbieders bij het Commissariaat voor de Media en geven wij advies op maat over de toepassing van de Mediawet in concrete situaties. Wij hebben een brede ervaring en kunnen daarom uiteenlopende partijen voorzien van gedegen advies en juridische bijstand in geschillen verlenen die betrekking hebben op de gereguleerde mediamarkt.Onze specialisten
Mediawet

Naar
boven