Bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat de regels waar de Nederlandse overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht regelt ook wat u kunt doen als uw onderneming het met een besluit van de overheid niet eens is. bureau Brandeis heeft uitgebreide ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures. Onze bestuursrechtelijke praktijk richt zich in het bijzonder op de sectoren media, telecom, kansspelen en financiële dienstverlening. Daarnaast heeft bureau Brandeis uitgebreide ervaring op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  bureau Brandeis behandelt onder meer de volgende zaken:

  • het voeren van bezwaarschriftprocedures bij het bestuursorgaan en (hoger)beroeps procedures bij de bestuursrechter binnen de genoemde sectoren;
  • vertegenwoordiging in toezicht- en handhavingstrajecten door toezichthouders als het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank.;
  • het opstellen van Wob-verzoeken en voeren van Wob procedures (zie ook: Wet openbaarheid bestuur) en;
  • advies bij vergunningaanvragen of het betreden van de markt binnen de sector media, telecom en kansspelen en advies over de naleving van de Mediawet, de Wet op de kansspelen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de wet op het financieel toezicht.
   • Omdat bureau Brandeis ervoor kiest niet op te treden voor de Nederlandse overheid, staat het ons steeds vrij procedures tegen bestuursorganen te voeren. De advocaten van bureau Brandeis kennen de bestuursrechtelijke wet- en regelgeving zeer goed.

     Ook beschikken zij over een uitgebreid track record in procedures tegen de diverse toezichthouders en de verantwoordelijke Ministers. Dit geldt voor de verschillende fasen, van zienswijze, bezwaarfase tot (hoger) beroep bij de bestuursrechter. Verder beschikken de advocaten van bureau Brandeis over een solide netwerk van contacten bij de verschillende Ministeries. Gesprekken met sleutelpersonen binnen de verantwoordelijke Ministeries kunnen veelal positief bijdragen aan de besluitvorming over belangrijke onderwerpen (zie ook: Public Affairs).

      Door onze ervaring en vertrouwdheid met de bestuursrechtelijke gang van zaken verliest bureau Brandeis geen tijd met aftasten en verkennen van een zaak, maar kunnen onze advocaten direct de juiste strategie bepalen en de benodigde stappen zetten om tot het gewenste resultaat te komen. De belangen van uw onderneming zijn daarmee in goede handen bij de bestuursrecht advocaten van bureau Brandeis. Of het nu gaat om het nu gaat om procedures in een geval van handhaving of het voorkomen van de publicatie van vertrouwelijke bedrijfsinformatie door een bestuursorgaan onder de Wob.Onze specialisten
Bestuursrecht

Naar
boven