Quote

Minderheidsaandeelhouders

Minderheidsaandeelhouders zijn aandeelhouders met een minderheidsbelang in een vennootschap. Een onderneming kent vele stakeholders met stuk voor stuk hun eigen belangen. Die belangen kunnen botsen en elk van die stakeholders kunnen wij daarin bijstaan. Aandeelhouders en bestuurders zijn aan verschillende normen gebonden. Door de verscheidenheid aan belangen in een onderneming, ontstaan geschillen waarbij de belangen van minderheidsaandeelhouders in het geding kunnen komen.

Minderhoudsaandeelhouders nemen daarom een bijzondere plaats in. Sinds 2008 zijn de rechten van aandeelhouders structureel ingeperkt. Zij hebben geen doorslaggevende zeggenschap en het bestuur van de vennootschap heeft zeer veel vrijheid. Maar de belangen van minderheidsaandeelhouders moeten wel erkend worden.

Meerderheidsaandeelhouders kunnen de belangen van de minderheidsaandeelhouder onevenredig schaden, omdat meerderheidsaandeelhouders een meerderheid hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders en daarmee (de) zeggenschap hebben in een onderneming. De belangen van de minderheidsaandeelhouder kunnen op die manier te veel uit het zicht verdwijnen. Zo kunnen binnen de vennootschap problemen ontstaan voor minderheidsaandeelhouders met betrekking tot het biedingsproces of tijdens juridische fusietrajecten. Daarnaast kunnen voor minderheidsaandeelhouders onvoldoende manieren bestaan om op te komen tegen het bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders. Te denken valt aan de wens van een minderheidsaandeelhouder om te worden uitgekocht of om zich te verweren tegen een op handen zijnde uitstootprocedure.

In dat kader staan wij hedge funds en andere minderheidsaandeelhouders bij in het proces om aandeelhouderswaarde te creƫren in Nederlandse beursfondsen en andere ondernemingen: in goed overleg, door aandacht te vragen en draagvlak te kweken voor relevante problematiek in de media en zo nodig door te procederen voor bijvoorbeeld de Ondernemingskamer. Niet op de macht, maar strategisch. Bijzondere aandacht vraagt publicatie van koersgevoelige informatie en marktmisbruik-problematiek als het gaat om beleggingen in beursfondsen.

bureau Brandeis staat minderheidsaandeelhouders bij in biedingsstrijden om een optimale aandeelhouderswaarde te realiseren, zowel tijdens het biedingsproces als daarna, tijdens uitkoopprocedures (Corporate Express, ABN Amro) en juridische fusietrajecten (ABN Amro/Fortis).Onze specialisten
Minderheidsaandeelhouders

Naar
boven