De boeker gebakken

bureau Brandeis
01 mrt 2011

Een rechtsvraag die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen en dit jaar wel eens een hot topic zou kunnen worden, is of de contractuele relatie tussen boeker en artiest als een agentuurovereenkomst aangemerkt zou kunnen worden. Anders gezegd: is een boeker te vergelijken met een agent die bemiddelt bij het aangaan van optreed- of boekingsovereenkomsten? Het antwoord op deze vraag hangt steeds af van de concrete omstandigheden van het geval. Indien boeker en artiest schriftelijke afspraken hebben gemaakt, zou aan de hand van deze expliciete afspraken een duidelijk antwoord op deze vraag gegeven kunnen worden. Een stap in de goede richting dus.

Echter, het kan ook voorkomen dat tussen boeker en artiest over de aard van hun relatie geen nadere afspraken zijn gemaakt en dat lang niet altijd even duidelijk is hoe het elders in de branche zit. Hooguit is er iets geregeld over de te betalen boekingsfee. In zo’n geval is dus onduidelijk in welke verhouding boeker tot artiest staat. Met name bij het stopzetten van de samenwerking – “ik ga naar een andere boeker” – kan dit zich wreken, helemaal als boeker en artiest jarenlang met elkaar hebben samengewerkt. Niet alleen is het dan de vraag welke opzegtermijn door de opzeggende partij in acht moet worden genomen, aan zo’n beëindiging van de samenwerking kan dan ook een stevig prijskaartje komen te hangen. Als de artiest tussentijds opzegt en de boeker als agent aangemerkt kan worden in de zin van een agentuurovereenkomst, kan de boeker recht hebben op betaling van een goodwill vergoeding, ook wel klantenvergoeding genoemd. Dit staat los van schadevergoeding die mogelijk voortvloeit uit een onregelmatige opzegging van de contractsrelatie. En dan ben je als artiest in de aap gelogeerd.

Kortom, om achteraf teleurstellingen te voorkomen is het advies om voorafgaand aan de samenwerking heldere afspraken te maken. Niet alleen over de boekingsfee, maar ook over de inkleuring van de aard van de contractuele verhouding en de manier waarop de boeker zijn of haar werk moet doen. Want weet dat de boeker anders – bij einde samenwerking – wel eens gebakken zou kunnen zitten.

Naar
boven