Persbericht: Burgers tegen Plasterk ontmoeten de Staat in de rechtszaal

Christiaan Alberdingk Thijm
14 mei 2014

Uitspraak in zaak Burgers tegen Plasterk over ‘witwassen’ NSA-gegevens uitgesteld

Gisteren, 13 mei, stond de coalitie Burgers tegen Plasterk tegenover de Staat in de rechtbank Den Haag. Deze zaak gaat over het ‘witwassen’ van gegevens door de Staat die door de NSA en GCHQ op ongeoorloofde wijze, want in strijd met het recht op privacy zijn verkregen. Eén van de vorderingen van de coalitie is dan ook dat de Staat stopt met het gebruiken van dergelijke gegevens.

Beide partijen kregen ruim de tijd om hun standpunten mondeling toe te lichten. Onze pleitnotities en die van de landsadvocaat kan je er nog eens rustig op nalezen. Daarna hadden de rechters de gelegenheid om vragen te stellen. Dat werd interessant.

De rechters vroegen: “In het geval dat de Staat weet dat gegevens door een buitenlandse dienst zijn verkregen met behulp van een bevoegdheid waarover de Nederlandse diensten niet beschikken, is de Staat dan van mening dat hij die gegevens toch mag gebruiken?” De Staat gaf, bij monde van de landsadvocaat, aan dat er geen concrete aanleidingen zijn om te denken dat buitenlandse diensten op onrechtmatige wijze informatie over Nederlanders verzamelen. Om die reden was het volgens de Staat “een hypothetische vraag”. Waarna hij vervolgde met het antwoord “Ja, als de buitenlandse dienst handelt in overeenstemming met de eigen wet. Waarom niet?” We zijn erg benieuwd hoe de rechtbank hiernaar kijkt.

Het college gaf aan het een moeilijke zaak te vinden. Om die reden neemt ze langer dan gebruikelijk de tijd voor het wijzen van vonnis. De uitspraak wordt op 8 juli verwacht. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Naar
boven